13 grudnia 2017 r. w siedzibie PKP S.A. odbyła się konferencja poświęcona problemom rozwoju transportu intermodalnego w Polsce. PKP Informatyka spółka z o.o. została Partnerem branżowym wydarzenia. Organizatorem konferencji było Stowarzyszenie Ekspertów i Menedżerów Transportu Szynowego oraz PKP S.A.

Podczas dyskusji poruszono kwestie związane z planem inwestycji w terminale intermodalne, jak również omówiono działania wpływające na poprawę konkurencyjności przewozów intermodalnych. Przedstawiono także propozycje zmian w systemie opłat za korzystanie z infrastruktury kolejowej w transporcie intermodalnym. Przewóz towarów, oparty na wielu środkach transportu, wymaga wsparcia systemów informatycznych.

Nie będzie dalszego rozwoju kolejowych przewozów intermodalnych bez wsparcia ze strony systemów IT. Podstawowym celem stawianym systemom IT dla logistyki jest obniżenie kosztów i poprawa konkurencyjności kolei wobec transportu samochodowego. – powiedział Mariusz Antosik, Naczelnik Wydziału Rozwoju Systemów Informatycznych w spółce PKP Informatyka, jednocześnie jeden z uczestników panelu dyskusyjnego.

Uczestnicy konferencji wyrażali nadzieję, że prezentowane w dyskusji plany i postulaty w najbliższym czasie zostaną zrealizowane, a kolejna konferencja będzie podsumowywać podjęte działania. Warto zaznaczyć, że 24 listopada 2017 roku premier Mateusz Morawiecki podpisał rozporządzenie w sprawie pomocy publicznej na realizację projektów w zakresie transportu intermodalnego. Łączna wysokość wsparcia przewidziana w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 wynosi 1 mld zł.

Dziękuję prezesowi Stowarzyszenia, panu Józefowi Markowi Kowalczykowi, za organizację konferencji, w której wzięło udział tylu specjalistów z szeroko pojętej branży transportowej. Jestem świadomy wyzwań, jakie stoją przed nami w najbliższych latach – powiedział po konferencji Prezes Zarządu PKP Informatyka spółka z o.o. Tomasz Miszczuk. Ufam, że dzięki planowanym inwestycjom, transport intermodalny będzie się rozwijał, a tym samym będzie rosło zapotrzebowanie na usługi IT. Będziemy na to przygotowani – dodał prezes Miszczuk.

Współorganizatorem konferencji było Stowarzyszenie Ekspertów i Menedżerów Transportu Szynowego, zrzeszające osoby o szerokiej wiedzy i doświadczeniu w dziedzinie infrastruktury i transportu kolejowego w Polsce.