12 września 2018 roku odbędzie się w Warszawie organizowana przez Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej oraz PKP Informatykę konferencja naukowo – techniczna pt. „IT w transporcie szynowym. Informatyka kluczem do modernizacji kolei”.  Program konferencji oraz rejestracja są dostępne na stronie www.itwtransporcieszynowym.pl. Zapraszamy do wzięcia udziału w wydarzeniu.