25 lipca 2018 r. walne zgromadzenie PKP S.A. powołało do zarządu spółki pana Tomasza Miszczuka. W związku z powyższym 26 lipca 2018 r. pan Tomasz Miszczuk zrezygnował z funkcji prezesa zarządu PKP Informatyka spółka z o.o. Pełnienie obowiązków prezesa zarządu powierzono  panu Jakubowi Prusikowi, Członkowi  Zarządu.