„Po prostu BILET” jest jedną z największych zmian zrealizowanych przez PKP Informatykę w systemie rezerwacji miejsc i sprzedaży biletów na pociągi PKP Intercity.

Od 19 marca br. każdy pasażer kupi bilet i miejscówkę na wybrany pociąg PKP Intercity na jednym blankiecie. Jest to kolejna realizacja PKP Informatyki, po ofercie „Wcześniej = Taniej”, będąca częścią dynamicznego systemu sprzedaży biletów PKP Intercity.

Kupując bilet na pociąg PKP Intercity, pasażer może skorzystać z kilku dostępnych możliwości. Może go nabyć w kasie na dworcu, w biletomacie, za pośrednictwem platformy internetowej lub telefonu komórkowego albo u konduktora w pociągu przy użyciu terminala mobilnego. Zmiana w systemie rezerwacji miejsc i sprzedaży biletów, zrealizowana przez PKP Informatykę, objęła oczywiście wszystkie wymienione kanały sprzedaży.

Pasażer, kupując bilet, sam wybiera rodzaj wagonu – przedziałowy lub bezprzedziałowy oraz miejsce – przy oknie, w środku lub od strony korytarza.

Do tej pory moduły zakupu biletu i miejscówki funkcjonały niezależnie. Głównym zadaniem PKP Informatyki było między innymi powiązanie tych dwóch różnych funkcjonalności – dodaje Łukasz Grzesło.