12 września 2018 roku w Warszawskim Domu Technika NOT obyła się konferencja naukowo-techniczna pt. „IT w transporcie szynowym. Informatyka kluczem do modernizacji kolei”. Organizatorami wydarzenia byli: PKP Informatyka spółka z o.o. oraz Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP, a swojego patronatu udzielili: Minister Infrastruktury Andrzej Adamczyk, Minister Cyfryzacji Marek Zagórski, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego Ignacy Góra oraz Dyrektor Instytutu Kolejnictwa Andrzej Żurkowski.

Konferencję otworzyli prof. dr hab. inż. Janusz Dyduch, prezes SITK RP oraz pan Jakub Prusik, p.o. prezesa zarządu PKP Informatyka, który w swoim przemówieniu podkreślił, że bez rozwoju systemów informatycznych polska kolej nie będzie w pełni nowoczesna.

Swoją obecnością uczestników konferencji zaszczycili m.in. poseł Bogdan Rzońca, Przewodniczący sejmowej Komisji Infrastruktury, przedstawiciele administracji rządowej – pan Maciej Michałowski, dyrektor Biura Ministra Infrastruktury, pani Katarzyna Czerniawska, dyrektor Biura Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego, pan Jakub Drożdż z Ministerstwa Cyfryzacji oraz przedstawiciele świata nauki z panią Ewą Mankiewicz-Cudny, prezes NOT.

W konferencji oraz dyskusjach panelowych wzięli udział m.in. prezesi i członkowie zarządów spółek działających w obszarze transportu i logistyki, m.in. pan Tomasz Miszczuk, członek zarządu PKP S.A., pan Radosław Celiński, członek zarządu PKP PLK, pan Radosław Zawierucha, członek zarządu PKP Informatyka, pan Czesław Warsewicz, prezes PKP CARGO, pan Krzysztof Zgorzelski, prezes Przewozów Regionalnych, pani Anna Lenarczyk, członek zarządu Przewozów Regionalnych, pan Dariusz Grajda, prezes Związku Samorządowych Przewoźników Kolejowych i jednocześnie członek zarządu Kolei Mazowieckich, pan Zdzisław Gaca, prezes TK Telekom, pan Bogusław Kowalski, wiceprezes TK Telekom, pan Maciej Acedański, prezes POLONUS S.A., pan Andrzej Buchta, prezes Terminali Przeładunkowych Sławków-Medyka, pan Paweł Działak, prezes zarządu Krajowego Integratora Płatności, pan Krzysztof Magierowski, prezes Kolejowych Zakładów Łączności w Bydgoszczy, spółki z Grupy PKP Informatyka oraz liczni uczestnicy z branży kolejowej, informatycznej i telekomunikacyjnej.

Podczas konferencji przeprowadzono cztery dyskusje panelowe. Pierwszy panel tematyczny dotyczył idei budowy kolei „od drzwi do drzwi”. Poruszono m.in. kwestię Wspólnego Biletu, w drugim panelu dyskutowano na temat rozwoju transportu intermodalnego w Polsce. Trzeci panel, prowadzony przez p.o. dyrektora NASK, Krzysztofa Silickiego, dotyczył koncepcji budowy cyberbezpieczeństwa na kolei, także w kontekście nowej ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa, natomiast w czwartej dyskusji poruszono problemy dotyczące zarządzania majątkiem.

Konferencja „IT w transporcie szynowym” była doskonałą okazją do wskazania kierunków działań IT w sektorze kolejowym oraz zdiagnozowania problemów dotyczących informatyzacji kolei.  Podczas dyskusji i rozmów wskazywano na komplementarność rozwoju obszaru IT z modernizacją infrastruktury oraz taboru w trwającym aktualnie procesie unowocześniania kolei w Polsce.

Zachęcamy do obejrzenia informacji na temat konferencji w TVP Info: