W dniach 26-29 września br. w Gdańsku odbyły się 12. Międzynarodowe Targi Kolejowe TRAKO 2017. Targi te były doskonałą okazją do spotkań biznesowych w mniej formalnej atmosferze oraz promowania najnowszych rozwiązań informatycznych i technologii.

PKP Informatyka oraz Kolejowe Zakłady Łączności zaprezentowały się na targach na wspólnym stoisku Grupy PKP obok: PKP S.A., PKP PLK, PKP CARGO, PKP LHS, PKP Intercity, PKP SKM w Trójmieście i WARS S.A.

Elementami wystroju stoiska Grupy PKP były urządzenia dostarczane przez KZŁ, m.in. zegar kolejowy, depozytor kluczy, infomat dotykowy oraz nowość – stacja ładowania pojazdów elektrycznych

27 września, w samo południe, na stoisku Grupy PKP miało miejsce uroczyste podpisanie listu intencyjnego, inicjującego współpracę pomiędzy Instytutem Kolejnictwa i PKP Informatyką w zakresie wspólnych rozwiązań informatycznych, prac badawczo-rozwojowych, tworzenia nowych produktów i usług oraz poszukiwania źródeł ich finansowania. List w imieniu naszej spółki podpisał Prezes Zarządu, pan Tomasz Miszczuk, a z ramienia Instytutu – dyrektor, pan Andrzej Żurkowski.

W trakcie targów nasze stoisko, poza reprezentantami spółek kolejowych i firm partnerskich, odwiedzili przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa oraz członkowie sejmowej Komisji Infrastruktury, którzy byli zainteresowani obecną działalnością spółki oraz nowymi wyzwaniami, o których mówił Prezes Zarządu, pan Tomasz Miszczuk.

Przedstawiciele spółki uczestniczący w targach spotykali się z klientami i prowadzili rozmowy na temat oczekiwań i planów względem rozwiązań IT wspierających ich działalność operacyjną, a także funkcjonujących już systemów i wyzwań, jakie stoją przed PKP Informatyką.

Istotnym elementem było także poszukiwanie rozwiązań komplementarnych lub rozwojowych w ramach prowadzonych przez naszą spółkę inicjatyw. Tematami, wokół których prowadzone były rozmowy, dotyczyły przyszłości Wspólnego Biletu, rozwoju systemów mobilnych na kolei oraz integracji rozwiązań w obszarze przesyłek towarowych. Zapoczątkowane w tym zakresie poszukiwania będą miały swój dalszy ciąg w postaci spotkań roboczych i warsztatów, a także rozmów handlowych o współpracy.

Na uwagę zasługują także tematy, które z punktu widzenia spółki mogą stać się początkiem nowych rodzin produktów lub które są istotne z punktu widzenia podmiotów Grupy PKP. W tej kategorii należy zauważyć wzrost zainteresowania Internetem Rzeczy i wykorzystywaniem wszelkiego rodzaju czujników do zbierania danych, przetwarzanych następnie w specjalistycznych systemach. Systemy te pozwalają na przykład na prowadzenie zaawansowanej diagnostyki szeroko rozumianej infrastruktury kolejowej – taboru, urządzeń i agregatów, torów i trakcji oraz dworców. Narzędzia te umożliwiają także – korzystając z analizy trendów i sztucznej inteligencji – zastosowanie automatycznej predykcji zdarzeń i pozwalają na podjęcie reakcji zanim problem stanie się nieodwracalny. Efektem są znaczące oszczędności zarówno wynikające z uniknięcia kosztów awarii, jak i możliwości eksploatacji niektórych elementów wg stanu (a nie zalecanych okresów eksploatacji).