Lokalizacja
 • Warszawa
Opis zadań
Administracja utrzymaniowa (eksploatacyjna) aplikacjami:

 • Nadzór i zapewnienie wysokiej dostępności usług i zachowania ciągłości pracy
 • Nadzór i zapewnienie wymaganego poziomu bezpieczeństwa zgodnie z Polityką Bezpieczeństwa
 • Nadzór i zapewnienie efektywnego monitorowania bieżącej pracy aplikacji, środowiska eksploatacyjnego oraz poziomu usług
 • Nadzór i zapewnienie efektywnej obsługi zgłoszeń Incydentów/Problemów: reagowanie, analizowanie, identyfikacja, usuwanie/przekazywanie
 • Przygotowanie i aktualizacja dokumentacji technicznej i operacyjnej
 • Definiowanie standardów technicznych oraz procedur/procesów usługowych i administracyjnych
 • Nadzór nad realizacją zadań związanych z przetwarzaniem danych
 • Przygotowywanie i administrowanie  instancjami środowisk: produkcyjnych, testowych, rozwojowych
 • Współpraca z użytkownikiem końcowym oraz grupami wsparcia w ramach realizacji zadań II Linii Wsparcia
 • Zlecanie zadań i nadzór nad ich realizacją przez operatorów utrzymania aplikacji zgodnie ze specyfikacją techniczną/operacyjną  środowisk eksploatacyjnych, wymogami Polityki Bezpieczeństwa oraz wymaganiami SLA dla poszczególnych aplikacji (usług) biznesowych.

Opracowywanie wytycznych i przygotowywanie planów zachowania ciągłości działań i procedur awaryjnych w zakresie technologicznym i operacyjnym – budowa systemów wysokiej dostępności.

Współpraca z  Administratorami/Specjalistami/Operatorami w ramach przypisanego obszaru utrzymaniowego w celu efektywnej i bezpiecznej realizacji usług utrzymaniowych.

Współpraca z Zespołami Biznesowymi (użytkownicy/klienci – także zewnętrzni) w celu efektywnej i bezpiecznej realizacji usług utrzymaniowych.

Podejmowanie inicjatyw (ustawiczny rozwój i doskonalenie) modernizacyjnych i rozwojowych w zakresie operacyjnym i technologicznym podległych obszarów utrzymaniowych.

Przygotowywanie cyklicznych lub na żądanie raportów realizacji usług oraz innych zadań delegowanych do podległych obszarów utrzymaniowych.

Wymagania
 • Doświadczenie i znajomość zagadnień związanych z administracją utrzymaniową aplikacji biznesowych klasy korporacyjnej, np. bankowe  systemy transakcyjne, systemy administracji publicznej, systemy ochrony zdrowia
 • Bardzo Dobra znajomość systemów Linux/Windows
 • Znajomość aplikacji i środowiska eksploatacyjnego Hafas
 • Doświadczenie w administracji aplikacjami webowymi
 • Praktyczna wiedza z zakresu administracji serwerem Apache
 • Umiejętność administracji serwerem bazy danych MySql
 • Umiejętność pisania skryptów w języku Bash
 • Znajomość języków programowania w Html/Php/Javascript/CSS
 • Doświadczenie i znajomość zagadnień związanych z systemami zachowania ciągłości pracy, w tym replikacji danych w trybie on-line.
 • Znajomość architektury dwu- i wielowarstwowej aplikacji biznesowych oraz systemów wirtualizacji.
 • Znajomość technologii i rozwiązań serwerów aplikacyjnych
 • Znajomość relacyjnych baz danych
 • Znajomość systemów operacyjnych Windows, Unix/Linux lub znajomość środowiska serwerów HP NonStop (system, baza danych) lub podobnych klasy midrange/mainframe (IBM Mainframe, IBM iSeries, HP-UX) oraz doświadczenie w ich administrowaniu.
 • Znajomość języka angielskiego w stopniu pozwalającym na czytanie dokumentacji technicznej.
 • Samodzielność, dyspozycyjność, komunikatywność, bardzo dobra organizacja pracy i zaangażowanie.
 • Umiejętność organizacji pracy własnej.
 • Biegła obsługa komputera PC oraz pakietu MS Office.
 • Mile widziana znajomość metodologii ITIL.
 • Mile widziane praktyczne doświadczenie i/lub znajomość administrowania transakcyjnymi systemami pracy ciągłej.
Oferujemy
 • Pracę w zespole o wysokich kompetencjach zawodowych.
 • Możliwość zdobycia cennego doświadczenia zawodowego.
 • Zatrudnienie w formie umowy o pracę.
 • Ambitne wyzwania.
 • Atrakcyjna lokalizacja i budynek.
 • Możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych.
 • Prywatna opieka medyczna.
 • Karta MultiSport.
 • 99% zniżki na bilety kolejowe.
 • Ruchomy czas pracy.
 • Bogaty ZFŚS.
 • Bonusowe 3 dni wolne od pracy.
 • Gwarantujemy dobrą atmosferę.

 

Zgłoszenie należy kierować na adres: rekrutacja@pkpik.pl

W tytule proszę zamieścić nazwę stanowiska.

Klikając w przycisk „Aplikuj”, „Aplikuj teraz” lub w inny sposób wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne do PKP Informatyka spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie, zgłaszacie Państwo swój udział w procesie rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

Dbamy o prowadzenie procesu rekrutacji zgodnie z przepisami prawa, dlatego w zgłoszeniu rekrutacyjnym prosimy o przekazywanie wyłącznie danych wymienionych w art. 221 § 1 Kodeksu pracy.

Jeśli chcieliby Państwo podać nam dodatkowe informacje na swój temat, prosimy o zamieszczenie w zgłoszeniu rekrutacyjnym dodatkowej wyraźnej zgody, o następującym brzmieniu: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji przez PKP Informatyka spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie”.

W przypadku, gdybyście chcieli Państwo uczestniczyć w przyszłych rekrutacjach, prosimy o dodanie klauzuli o następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez PKP Informatyka spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie także w celu udziału w przyszłych procesach rekrutacyjnych, przez okres 12 miesięcy od daty dostarczenia PKP Informatyka spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie mojego zgłoszenia rekrutacyjnego”.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PKP Informatyka spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie, Aleje Jerozolimskie 142 A, 02-305 Warszawa (dalej również: „Administrator”).

W sprawach związanych z ochroną Pani/Pana danych osobowych lub realizacji przysługujących Pani/Panu praw w związku z przetwarzaniem tych danych przez PKP Informatyka spółka z o.o. można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych: iod@it-pkp.pl, tel. 22 392-45-169 lub pisemnie na adres siedziby Administratora.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, na podstawie:

 • 6 ust. 1 lit. a) RODO – w przypadku, gdy przekazaliście Państwo swoje dane osobowe w zakresie wykraczającym poza wykaz zawarty w art. 221 § 1 Kodeksu pracy lub wyraziliście Państwo zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach,
 • 6 ust. 1 lit. c) RODO – ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, wynikającego z art. 221 § 1 Kodeksu pracy,

a także w celach dowodowych dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) oraz w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co również stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

Pełną informację na temat przetwarzania Twoich danych osobowych znajdziesz tutaj.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami.