Ekspert ds. Systemów Zarządzania SAP

Miejsce pracy (miasto)

Warszawa

Administrator SAP BASIS

Zakres czynności:

• Administrowanie systemami SAP (ERP, S4Hana, BW, Fiori, PI/PO, Business Objects)
• Instalacja, kopiowanie, konfiguracja techniczna systemów SAP
• Instalacja poprawek, aktualizacja systemów
• Administrowanie bazami danych dla środowisk SAP (Hana, DB2, Sybase)
• Udział w projektach wdrożeniowych systemu SAP
• Zarządzanie kopiami bezpieczeństwa
• Zarządzenie użytkownikami i systemem transportowym
• Zarządzenie rolami i uprawnieniami
• Monitorowanie działania systemów
• Rozwiązywanie problemów z działaniem aplikacji
• Prowadzenie zgłoszeń serwisowych

Wymagania

• Minimum 3-letnie doświadczenie w administrowaniu w systemami SAP
• Umiejętność administrowania systemami SAP i bazami danych
• Umiejętność administrowania systemami operacyjnymi Linuks, Windows Server
• Udział w minimum dwóch projektach wdrożeniowych systemu SAP
• Znajomość języka angielskiego umożliwiająca czytanie dokumentacji technicznej.
• Mile widziane certyfikaty SAP w zakresie BASIS.

Administrator SAP SD

Zakres czynności:

• Centralne administrowanie systemem SAP w zakresie modułu Sprzedaży (SD).
• Udział we wdrożeniach systemu SAP ERP w zakresie modułu SD.
• Kierowanie zadaniami projektowymi w obszarze SAP SD.
• Odpowiedzialność za obszar integracji systemu SAP SD z innymi modułami SAP/systemami zewnętrznymi.
• Realizacja prac konfiguracyjnych i rozwojowych w zakresie modułu SAP SD.
• Modyfikowanie oraz wdrażanie do eksploatacji zmian w oprogramowaniu w zakresie SD.
• Wsparcie użytkowników systemu SAP SD w codziennej pracy.
• Testowanie, dokumentowanie oraz przekazywanie rozwiązań do eksploatacji.
• Prowadzenie prac związanych ze standaryzacją i unifikacją rozwiązań biznesowych oraz organizacyjnych w obszarze SAP SD.
• Konfiguracja systemu SAP SD w zakresie zmian wymuszonych wymaganiami biznesowymi/prawnymi,
• Nadawanie uprawnień użytkownikom, zmiany w konfiguracji ról uprawnień.
• Prowadzenie dokumentacji technicznej zmian wnoszonych do systemu SAP SD.

Wymagania

• Minimum 2-letnie doświadczenie w pracy w module SAP SD w roli administratora systemu lub konsultanta wdrożeniowego SAP SD.
• Znajomość SAP SD w zakresie pozwalającym na samodzielne prowadzenie prac konfiguracyjnych.
• Znajomość zagadnień dla modułu SD w zakresie integracji z innymi modułami SAP.
• Umiejętność analizy, projektowania, wdrażania oraz wspierania aplikacji w obszarze SAP SD.
• Znajomość zagadnień merytorycznych z zakresu sprzedaży i logistyki na poziomie co najmniej podstawowym.
• Umiejętność analitycznego myślenia, umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów, pracy w zespole.
• Znajomość języka angielskiego umożliwiająca czytanie dokumentacji technicznej.
• Mile widziana podstawowa znajomość języka ABAP, przynajmniej na poziomie analizy kodu.
• Mile widziany certyfikat SAP w zakresie SD.

Administrator SAP MM

Zakres czynności:

• Centralne administrowanie systemem SAP w zakresie modułu Gospodarka Materiałowa (MM).
• Udział we wdrożeniach systemu SAP ERP w zakresie modułu MM.
• Kierowanie zadaniami projektowymi w obszarze SAP MM.
• Odpowiedzialność za obszar integracji systemu SAP MM z innymi modułami SAP/systemami zewnętrznymi.
• Realizacja prac konfiguracyjnych i rozwojowych w zakresie modułu SAP MM.
• Modyfikowanie oraz wdrażanie do eksploatacji zmian w oprogramowaniu w zakresie MM,
• Wsparcie użytkowników systemu SAP MM w codziennej pracy.
• Testowanie, dokumentowanie oraz przekazywanie rozwiązań do eksploatacji.
• Prowadzenie prac związanych ze standaryzacją i unifikacją rozwiązań biznesowych oraz organizacyjnych w obszarze SAP MM.
• Konfiguracja systemu SAP MM w zakresie zmian wymuszonych wymaganiami biznesowymi/prawnymi,
• Nadawanie uprawnień użytkownikom, zmiany w konfiguracji ról uprawnień.
• Prowadzenie dokumentacji technicznej zmian wnoszonych do systemu SAP MM.

Wymagania:

• Minimum 2-letnie doświadczenie w pracy w module SAP MM w roli administratora systemu lub konsultanta wdrożeniowego SAP MM.
• Znajomość SAP MM w zakresie pozwalającym na samodzielne prowadzenie prac konfiguracyjnych.
• Znajomość zagadnień dla modułu MM w zakresie integracji z innymi modułami SAP.
• Umiejętność analizy, projektowania, wdrażania oraz wspierania aplikacji w obszarze SAP MM.
• Znajomość zagadnień merytorycznych z zakresu gospodarki materiałowej na poziomie co najmniej podstawowym.
• Umiejętność analitycznego myślenia, umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów, pracy w zespole.
• Znajomość języka angielskiego umożliwiająca czytanie dokumentacji technicznej.
• Mile widziana podstawowa znajomość języka ABAP, przynajmniej na poziomie analizy kodu
• Mile widziany certyfikat SAP w zakresie MM.

Administrator SAP HR (Payroll)

Zakres czynności:

• Centralne administrowanie systemem SAP w zakresie modułu kadry-płace (HR-PY).
• Udział we wdrożeniach systemu SAP ERP w zakresie modułu HR-PY.
• Kierowanie zadaniami projektowymi w obszarze SAP HR-PY.
• Odpowiedzialność za obszar integracji systemu SAP HR z innymi modułami SAP/systemami zewnętrznymi.
• Realizacja prac konfiguracyjnych i rozwojowych w zakresie modułu SAP HR-PY.
• Modyfikowanie oraz wdrażanie do eksploatacji zmian w oprogramowaniu w zakresie HR-PY.
• Wsparcie użytkowników systemu SAP HR-PY w codziennej pracy.
• Testowanie, dokumentowanie oraz przekazywanie rozwiązań do eksploatacji.
• Prowadzenie prac związanych ze standaryzacją i unifikacją rozwiązań biznesowych oraz organizacyjnych w obszarze SAP HR-PY.
• Konfiguracja systemu SAP HR-PY w zakresie zmian wymuszonych wymaganiami biznesowymi/prawnymi.
• Nadawanie uprawnień użytkownikom, zmiany w konfiguracji ról uprawnień.
• Prowadzenie dokumentacji technicznej zmian wnoszonych do systemu SAP HR-PY.

Wymagania:

• Minimum 2-letnie doświadczenie w pracy w module SAP HR-PY w roli administratora systemu lub konsultanta wdrożeniowego SAP HR.
• Znajomość SAP HR-PY w zakresie pozwalającym na samodzielne prowadzenie prac konfiguracyjnych.
• Znajomość zagadnień dla modułu HR-PY w zakresie integracji z innymi modułami SAP.
• Umiejętność analizy, projektowania, wdrażania oraz wspierania aplikacji w obszarze SAP HR.
• Znajomość zagadnień merytorycznych z zakresu kadry-płace na poziomie co najmniej podstawowym.
• Umiejętność analitycznego myślenia, umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów, pracy w zespole.
• Znajomość języka angielskiego umożliwiająca czytanie dokumentacji technicznej.
• Mile widziana podstawowa znajomość języka ABAP, przynajmniej na poziomie analizy kodu.
• Mile widziany certyfikat SAP w zakresie HR/HCM.

Administrator SAP FI/CO

Zakres czynności:

• Centralne administrowanie systemem SAP w zakresie modułu Finanse i Kontroling (FI/CO).
• Udział we wdrożeniach systemu SAP ERP w zakresie modułu FI/CO.
• Kierowanie zadaniami projektowymi w obszarze SAP FI/CO.
• Odpowiedzialność za obszar integracji systemu SAP FI/CO z innymi modułami SAP/systemami zewnętrznymi.
• Realizacja prac konfiguracyjnych i rozwojowych w zakresie modułu SAP FI/CO.
• Modyfikowanie oraz wdrażanie do eksploatacji zmian w oprogramowaniu FI/CO.
• Wsparcie użytkowników systemu SAP FI/CO w codziennej pracy.
• Testowanie, dokumentowanie oraz przekazywanie rozwiązań do eksploatacji.
• Prowadzenie prac związanych ze standaryzacją i unifikacją rozwiązań biznesowych oraz organizacyjnych w obszarze SAP FI/CO.
• Konfiguracja systemu SAP FI/CO w zakresie zmian wymuszonych wymaganiami biznesowymi/prawnymi.
• Nadawanie uprawnień użytkownikom, zmiany w konfiguracji ról uprawnień.
• Prowadzenie dokumentacji technicznej zmian wnoszonych do systemu SAP FI/CO.

Wymagania

• Minimum 2-letnie doświadczenie w pracy w module SAP FI/CO w roli administratora systemu lub konsultanta wdrożeniowego SAP FI/CO.
• Znajomość SAP FI/CO w zakresie pozwalającym na samodzielne prowadzenie prac konfiguracyjnych.
• Znajomość zagadnień dla modułu FI/CO w zakresie integracji z innymi modułami SAP.
• Umiejętność analizy, projektowania, wdrażania oraz wspierania aplikacji w obszarze SAP FI/CO.
• Znajomość zagadnień merytorycznych z zakresu finanse i kontroling na poziomie co najmniej podstawowym
• Umiejętność analitycznego myślenia, umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów, pracy w zespole
• Znajomość języka angielskiego umożliwiająca czytanie dokumentacji technicznej.
• Mile widziana podstawowa znajomość języka ABAP, przynajmniej na poziomie analizy kodu
• Mile widziany certyfikat SAP w zakresie FI/CO

Od nas otrzymasz

 • Pracę w zespole o wysokich kompetencjach zawodowych.
 • Możliwość zdobycia cennego doświadczenia zawodowego.
 • Zatrudnienie w formie umowy o pracę.
 • Ambitne wyzwania.
 • Atrakcyjną lokalizację i budynek.
 • Możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych.
 • Prywatną opiekę medyczną.
 • Kartę multisport.
 • 99% zniżki na bilety kolejowe.
 • Ruchomy czas pracy.
 • Bonusowe 3 dni wolne od pracy.
 • Gwarantowaną dobrą atmosferę.

Aplikuj

Klikając w przycisk „Aplikuj”, „Aplikuj teraz” lub w inny sposób wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne do PKP Informatyka spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie, zgłaszacie Państwo swój udział w procesie rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu, tym samym wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym oraz dołączonych dokumentów rekrutacyjnych.

Dbamy o prowadzenie procesu rekrutacji zgodnie z przepisami prawa, dlatego w zgłoszeniu rekrutacyjnym prosimy o przekazywanie wyłącznie danych wymienionych w art. 221 § 1 Kodeksu pracy.

Pełną informację odnośnie przetwarzania Twoich danych osobowych znajdziesz tutaj.