Podróżowanie koleją staje się jeszcze łatwiejsze!

Rozpoczęte zostały testy nowej usługi dostępnej w serwisie BILKOM – internetowym serwisie sprzedaży biletów kolejowych. Dzięki nowej funkcjonalności pasażerowie kupujący bilet przez internet otrzymają powiadomienie, gdy ich pociąg będzie opóźniony powyżej 5 minut lub wystąpią inne trudności na trasie jego przejazdu. Choć większość, bo ponad 90%* pociągów w Polsce kursuje zgodnie z rozkładem jazdy, to […]

Przetarg na zbycie nieruchomości PKP Informatyka w Lublinie

PKP Informatyka spółka z o.o. 02-305 Warszawa, Al. Jerozolimskie 142A ogłasza przetarg ustny nieograniczony na zbycie: prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Lublinie ul. Macieja Rataja 15B, woj. lubelskie, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 36/50 KW obręb 0044 Zadębie I,  dla której Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku […]

Przetarg na zbycie nieruchomości PKP Informatyka w Ostródzie

PKP Informatyka spółka z o.o. 02-305 Warszawa, Al. Jerozolimskie 142A ogłasza przetarg ustny nieograniczony na zbycie: prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Ostródzie, woj. warmińsko-mazurskie, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 192 KW nr EL1O/00011002/7, obręb Ostróda 0004 ul. Garnizonowa 5 o powierzchni 0,1216 ha, wraz z prawem własności znajdującej się na niej zabudowy. […]

Wyniki I etapu konkursu

Miło nam poinformować o zakończeniu w dniu 12 grudnia 2019 roku I etapu konkursu na opracowanie systemu zarządzania cenami biletów dla transportu kolejowego. Poniższa tabela prezentuje oceny dokonane przez Zamawiającego po I etapie konkursu. Podmioty, których oceny dotyczą zostaną odsłonięte po zakończeniu konkursu. Lp Podmiot Wynik sumaryczny 1 (zanonimizowany) 66.00 2 (zanonimizowany) 83.00 3 (zanonimizowany) […]