Analityk Systemów

Lokalizacja

Warszawa, Łódź, Poznań

Opis zadań na stanowisku

Zakres prac przewidzianych dla analityka w obszarze systemów dla przewozów pasażerskich obejmuje:

 • współpracę przy analizie stanu obecnego systemów informatycznych Spółki;
 • współpracę przy opracowaniu koncepcji stanu docelowego systemów informatycznych Spółki;
 • współpracę przy opracowywanie mapy drogowej rozwoju systemów informatycznych Spółki;
 • wspieranie klientów Spółki w analizie wymagań;
 • nadzór nad wytwarzaniem dokumentacji analitycznej, opisującej procesy biznesowe wdrażanych systemów;
 • merytoryczne wsparcie dla zespołu programistów i testerów oraz zespołów utrzymania;
 • prace analityczne związane z rozwojem i utrzymaniem narzędzi klasy RMS (revenue management systems) w obszarze sprzedaży biletów
 • udział w pracach badawczo rozwojowych w zakresie wykorzystania narzędzi opartych o Big Data.

Wymagania

 • Umiejętność analitycznego myślenia.
 • Umiejętność zwięzłego i klarownego zapisywania założeń.
 • Podstawowa znajomość języków programowania, w szczególności PL/SQL oraz Java.
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej średnio-zaawansowanym.
 • Doświadczenie w tworzeniu dokumentacji.
 • Wskazana znajomość środowiska Atlassian (jira, confluence).
 • Zaawansowana znajomość pakietu office, w szczególności zaawansowana znajomość programu Ms Excel z podstawową znajomością języka VBA.

Ponadto pożądana znajomość:       

 • Statystyki matematycznej w stopniu zaawansowanym.
 • Języków R, Python.
 • Doświadczenie w pracach badawczo-rozwojowych – budowa modeli statystycznych „od zera”.

Oferujemy

 • pracę w zespole o wysokich kompetencjach zawodowych
 • wysokość wynagrodzenie zależna od doświadczenia, wykształcenia i kompetencji
 • możliwość zdobycia cennego doświadczenia zawodowego
 • odpowiedzialną rolę w firmie planującej dalszy i intensywny rozwój
 • zatrudnienie w formie umowy o pracę
 • ambitne wyzwania
 • możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych
 • prywatna opieka medyczna
 • karta MultiSport
 • 99% zniżki na bilety kolejowe
 • ruchomy czas pracy
 • bogaty ZFŚS
 • bonusowe 3 dni wolne od pracy
 • gwarantujemy dobrą atmosferę

Aplikuj teraz!

Zgłoszenie należy kierować na adres: rekrutacja@pkpik.pl. W tytule proszę zamieścić nazwę stanowiska.

Klikając w przycisk „Aplikuj”, „Aplikuj teraz” lub w inny sposób wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne do PKP Informatyka spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie, zgłaszacie Państwo swój udział w procesie rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu, tym samym wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym oraz dołączonych dokumentów rekrutacyjnych.

Dbamy o prowadzenie procesu rekrutacji zgodnie z przepisami prawa, dlatego w zgłoszeniu rekrutacyjnym prosimy o przekazywanie wyłącznie danych wymienionych w art. 221 § 1 Kodeksu pracy.

Jeśli chcieliby Państwo podać nam dodatkowe informacje na swój temat, prosimy o zamieszczenie w zgłoszeniu rekrutacyjnym dodatkowej wyraźnej zgody, o następującym brzmieniu: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji przez PKP Informatyka spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie”.

Zgoda może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Realizując obowiązki wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych), dalej: „RODO”, informujemy, że:

Administrator danych
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PKP Informatyka spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie, Aleje Jerozolimskie 142 A, 02-305 Warszawa (dalej również: „Administrator”).

Inspektor Ochrony Danych
W sprawach związanych z ochroną Pani/Pana danych osobowych lub realizacji przysługujących Pani/Panu praw w związku z przetwarzaniem tych danych przez PKP Informatyka spółka z o.o. można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych: iod@it-pkp.pl, tel. 22 392-45-18 lub pisemnie na adres siedziby Administratora.

Cel przetwarzania danych i podstawy prawne
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, na podstawie:

 • art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – w przypadku, gdy przekazaliście Państwo swoje dane osobowe w zakresie wykraczającym poza wykaz zawarty w art. 221 § 1 Kodeksu pracy.
 • art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, wynikającego z art. 221 § 1 Kodeksu pracy,

a także w celach dowodowych dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) oraz w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co również stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

Pełną informację na temat przetwarzania Twoich danych osobowych znajdziesz tutaj.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami.