AKTUALNOŚCI

W dniach 8-9 października br. przedstawiciele PKP Informatyki wzięli udział w konferencji Transport Ticketing Central & Eastern Europe 2014. To międzynarodowa konferencja, podczas której poruszane są kwestie związane z transportem publicznym. Głównym celem spotkania jest wymiana doświadczeń i promocja rozwiązań ułatwiających podróżnym zakup biletu na przejazd środkami komunikacji zbiorowej. Tegoroczna edycja konferencji, która odbywa się […]

PKP Informatyka pozostaje autoryzowanym partnerem serwisowym XEROX, co potwierdza załączony certyfikat. Pracownicy Biura Wsparcia Użytkownika przeszli odpowiednie szkolenia i są uprawnieni do wykonywania napraw gwarancyjnych i serwisowych urządzeń cyfrowych firmy Xerox dla nas i naszych Klientów. PKP Informatyka może posługiwać się tytułem: Autoryzowany Partner Serwisowy Xerox. Certyfikat jest ważny do 30 września przyszłego roku.

W dniach 9-11 lipca br. firma DNV Business Assurance przeprowadziła w naszej spółce audyt certyfikacyjny w zakresie Zintegrowanego Systemu Zarządzania. Audyt przeszliśmy pomyślnie – jednostka certyfikacyjna potwierdziła wymaganą jakość oraz skuteczność obowiązującego w PKP Informatyce Zintegrowanego Systemu Zarządzania. W chwili obecnej posiadamy: Certyfikat systemu zarządzania jakością ISO 9001:2008; Certyfikat systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji ISO/IEC 27001:2005; […]

Dzięki współpracy z Urban Poor Children Organization, KZŁ wsparły bezpośrednio najbardziej potrzebujące dzieci w Ghanie. Spółka ofiarowała niezbędne przybory szkolne, sprzęt sportowy, środki higieny osobistej, podstawowe środki medyczne i inne. Kolejowe Zakłady Łączności dziękują organizacji UPCO za wspaniałą współpracę w tak szlachetnym projekcie. „Część z dzieci po raz pierwszy dostała swój własny ołówek, dzieci po […]

Oferta Kolejowych Zakładów Łączności została uznana za najkorzystniejszą w przetargu na zorganizowanie i administrowanie strefą płatnego parkowanie w Jeleniej Górze. Kontrakt obejmuje dostawę 40-stu parkomatów oraz kompleksową organizację strefy płatnego parkowania na terenie całego miasta. Jelenia Góra zostanie wyposażona w parkomaty LOCOMAT P600s – najpopularniejsze w ofercie KZŁ. Urządzenia te zostaną dostosowane do kryteriów określonych […]

Z dniem 1 września br. Elwira Sokołowska została powołana na członka zarządu PKP Informatyki. Obecnie zarząd firmy jest dwuosobowy. Celem nowego zarządu jest m.in. zbudowanie wartości firmy i przygotowanie jej do procesu prywatyzacji. – Największą wartością w pracy zawodowej jest dla mnie szacunek do Klienta. Firma istnieje, gdy Klienci jej ufają i kupują od niej […]

24 lipca br. spółki Grupy PKP Informatyka wraz z dwunastoma innymi podmiotami podpisały wielostronną umowę utworzenia Klastra ITS. Umowa została podpisana podczas spotkania roboczego przedstawicieli grupy założycielskiej, które odbyło się na Wydziale Transportu Politechniki Warszawskiej. Utworzenie Klastra ITS jest odpowiedzią na potrzebę współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami, jednostkami naukowo-badawczymi oraz władzami publicznymi skupionymi w obszarach innowacyjnego transportu, […]

Computerworld wydał kolejną edycję Raportu TOP200. Raport uwzględnia ponad 300 najważniejszych firm branży teleinformatycznej. PKP Informatyka utrzymała w rankingu pierwszą pozycję wśród dostawców rozwiązań i usług informatycznych dedykowanych sektorowi transportu, spedycji i logistyki. Raport TOP200 stanowi najpełniejsze opracowanie rynku teleinformatycznego w Polsce. Prezentuje szczegółowe dane finansowe, informacje rynkowe i komentarze analityków. Według Głównego Urzędu Statystycznego […]

Krzysztof Biniek 16 lipca br. został powołany przez Zgromadzenie Wspólników na prezesa zarządu PKP Informatyki. Jest doświadczonym managerem w zakresie zarządzania dużymi organizacjami, projektami, programami oraz portfelami projektów. Doświadczenie zawodowe zdobywał w rożnych branżach, m.in. w sektorze publicznym, telekomunikacyjnym, energetycznym i finansowym, zajmując różne stanowiska: zaczynając od administratora systemów przez kierownika projektu oraz dyrektora departamentu […]

Udostępnienie do publicznej wiadomości planu podziału PKP Informatyka sp. z o.o. Zgodnie z art. 535 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych, PKP Informatyka sp. z o.o. niniejszym od dnia 26 czerwca 2014 r. udostępnia bezpłatnie do publicznej wiadomości plan podziału PKP Informatyka. sp. z o.o. wraz z załącznikami. Podział nastąpi w trybie art. 529 § 1 […]

WordPress Video Lightbox