AKTUALNOŚCI

Kolejowe Zakłady Łączności znalazły się w grupie kapitałowej PKP Informatyka. Umowa nabycia 100% udziałów tej spółki została zawarta pomiędzy „PKP Informatyka” spółka z o.o. a PKP S.A. Integracja tych blisko ze sobą współpracujących firm ma przynieść efekt synergii i umożliwić zaoferowanie klientom kompleksowych rozwiązań m.in. w zakresie: wielokanałowych systemów sprzedaży biletów, dynamicznej informacji pasażerskiej (urządzenia, […]

WordPress Video Lightbox