AKTUALNOŚCI

21 stycznia br. Pan Andrzej Mrówczyński złożył rezygnację ze stanowiska prezesa zarządu Kolejowych Zakładów Łączności w Bydgoszczy. Andrzej Mrówczyński zostanie doradcą zarządu KZŁ. PKP Informatyka, nabywając 100% udziałów Kolejowych Zakładów Łączności w Bydgoszczy, przystąpiła do realizacji strategii wspólnego rozwoju obu spółek, uwzględniając m.in. działalność na większą niż dotąd skalę oraz nowe obszary rynku. Pan Andrzej […]

Na początku stycznia br. Zgromadzenie Wspólników PKP Informatyki zatwierdziło nowe logo spółki. Obecnie trwa proces rebrandingu. Obejmie on wszystkie elementy wizualizacji spółki. Jego zakończenie planowane jest na koniec I kwartału bieżącego roku. – Nowy znak graficzny utożsamia nasze cele i wartości, którymi się kierujemy. Stawiamy na nowoczesność i dynamiczny rozwój. Nie ulegamy schematom i ograniczeniom. […]

W grudniu 2012 roku PKP Informatyka zakończyła pierwszy etap prac związanych z wdrożeniem sytemu płacowo-kadrowego (PK) w Przewozach Regionalnych. Z nowego systemu zostały wypłacone pierwsze wynagrodzenia. System płacowo-kadrowy jest autorskim rozwiązaniem oferowanym przez PKP Informatykę. Pozwala na wprowadzenie indywidualnych funkcjonalności, zgodnych z potrzebami i oczekiwaniami klienta. System został zaprojektowany w ten sposób, że mogą z […]

Kolejowe Zakłady Łączności znalazły się w grupie kapitałowej PKP Informatyka. Umowa nabycia 100% udziałów tej spółki została zawarta pomiędzy „PKP Informatyka” spółka z o.o. a PKP S.A. Integracja tych blisko ze sobą współpracujących firm ma przynieść efekt synergii i umożliwić zaoferowanie klientom kompleksowych rozwiązań m.in. w zakresie: wielokanałowych systemów sprzedaży biletów, dynamicznej informacji pasażerskiej (urządzenia, […]

WordPress Video Lightbox