AKTUALNOŚCI

22 października br. reprezentacja PKP Informatyki pojawiła się na „Uniwersyteckich Targach Pracy” w Łodzi. Biorąc pod uwagę liczbę uczestników, należy uznać, że decyzja o naszym udziale w targach była słuszna. Na targach swoje stoiska rozstawiły takie firmy jak: Dell, Ericpol, Pracuj.pl, Infosys, HP, Xerox które mogły zaprezentować swoje oferty pracy potencjalnym pracownikom. Naszą firmę godnie […]

Przed nami druga edycja Konferencji II Forum Innowacji Transportowych – Innowacje na rzecz zrównoważonego rozwoju, Konferencja daje możliwość zapoznania się z najnowszymi trendami rozwoju transportu i infrastruktury w Polsce oraz Europie. Podczas dwudniowych spotkań swoją wiedzą oraz bogatymi doświadczeniami dzielić się będą zarówno praktycy biznesu jak i przedstawiciele nauki oraz administracji. Biorąc udział w II […]

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że nasza firma została wyróżniona godłem programu „Inwestor w Kapitał Ludzki”. Godło jest przyznawane od ponad 10 lat przez kapitułę programu składającą się z przedstawicieli środowisk akademickich, firm szkoleniowo-doradczych, firm badawczych oraz ekspertów-praktyków. Laureatami programu zostają firmy, które prowadzą politykę personalną na najwyższym poziomie. Głównymi korzyściami wynikającymi z uczestnictwa w […]

Fundacja CATI i Klaster Innowacji Transportowych i Infrastrukturalnych serdecznie zapraszają do udziału w tegorocznej edycji konkursu Nagroda Innowacyjności w Transporcie 2013, organizowanego pod patronatem Komisji Europejskiej oraz innych uznanych instytucji wspierających innowacyjność i rozwój gospodarczy Polski. Konkurs „Nagroda Innowacyjności w Transporcie” to szansa na wyjątkową promocję podmiotów mogących pochwalić się sukcesami w sferze innowacyjnych rozwiązań […]

PKP Informatyka otrzymała nagrodę im. inż. Ernesta Malinowskiego za zintegrowany system sprzedaży biletów. Nagrodę z rąk Andrzeja Massela – podsekretarza stanu ds. kolei w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej oraz Adama Wielądka – przewodniczącego komisji konkursowej odebrał Jerzy Moskwa, który w PKP Informatyce zajmuje stanowisko dyrektora zarządzającego Pionem Sprzedaży. Wręczenie nagród odbyło się 24 […]

PKP Informatyka otrzymała nagrodę MediaKreator 2013 za film korporacyjny prezentujący dynamiczny system informacji pasażerskiej. Nagrodę z rąk Janusza Piechocińskiego – wicepremiara i ministra gospodarki odebrał Marcin Iwaszkiewicz – prezes KZŁ. Wręczenie nagród odbyło się 26 września br. na terenie targów TRAKO 2013.

PKP Informatyka spółka z o.o. informuje, że w dniu 16 września br. Łukasz Grzesło złożył rezygnację z funkcji członka zarządu ds. handlowych. Powyższa decyzja jest związana z szansami i wyzwaniami zawodowymi, jakie przed nim stoją poza Grupą PKP. Łukasz Grzesło przepracował w PKP Informatyce 12 miesięcy – został powołany do zarządu 20 września 2012 r.

9 września br. w Katowicach, podczas konferencji organizowanej przez Politechnikę Śląską pn. „Systemy Transportowe – Teoria i Praktyka”, PKP Informatyka podpisała umowę z Fundacją Centrum Analiz Transportowych i Infrastruktury o przystąpieniu do Klastra: „Interdyscyplinarne Partnerstwo na rzecz Innowacyjnego Rozwoju Transportu i Infrastruktury”. Fundacja CATI jest organizacją pozarządową o charakterze non-profit. W ramach swoich struktur utworzyła […]

PKP Informatyka, największy w Polsce dostawca usług IT dedykowanych firmom działającym na rynku transportowo-logistycznym, wdrożyła system zarządzania usługami informatycznymi zgodnie z normą ISO/IEC 20000. W ten sposób spółka dołączyła do elitarnego grona polskich firm, mogących poszczycić się posiadaniem międzynarodowego certyfikatu ISO/IEC 20000-1:2011. Zakończony sukcesem projekt został zrealizowany przy współudziale CTPartners S.A., spółki należącej do Grupy […]

Norma ISO 20000 to międzynarodowy standard zawierający wytyczne do efektywnego i optymalnego zarządzania działaniem pionów IT. System zarządzania usługami IT zgodny z ISO 20000 został wdrożony w PKP Informatyce ponieważ jakość systemów IT oferowanych przez naszą spółkę ma dla nas kluczowe znaczenie. Systemy IT stanową w większości organizacji element niezbędny do prowadzenia działalności. Wdrożenie systemu […]

WordPress Video Lightbox