Już od 2003 roku Międzynarodowym Targom Kolejowym TRAKO towarzyszy zainicjowana przez Radę Programową targów akcja charytatywna TRAKO DZIECIOM, na rzecz Fundacji Hospicyjnej im. Księdza Eugeniusza Dutkiewicza.

Dzięki hojności Rady Programowej oraz naszych Wystawców, na rzecz Podopiecznych Hospicjum przekazaliśmy wiele darów rzeczowych w postaci sprzętu medycznego, AGD, RTV oraz datków pieniężnych.

Jednym z ważnych działań naszej akcji TRAKO DZIECIOM jest konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży, poświęcony tematyce kolejowej. Tradycją wieczornego uroczystego spotkania wystawców TRAKO jest aukcja prac dzieci, które zostały laureatami konkursu. Pozyskane w niej środki zasilają konto Hospicjum.
W tym roku ogłaszamy już ósmą edycję zmagań dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych zatytułowaną „Mój dworzec kolejowy”

 

960X135