KOMÓRKA ORGANIZACYJNA

Biuro Infrastruktury IT

MIEJSCE PRACY

Warszawa

OPIS ZADAŃ:

1. administracja utrzymaniowa (eksploatacyjna) infrastruktury i usług sieciowych:

 • nadzór i zapewnienie wysokiej dostępności usług i zachowania ciągłości,
 • nadzór i zapewnienie wymaganego poziomu bezpieczeństwa zgodnie z Polityką Bezpieczeństwa,
 • nadzór i zapewnienie efektywnego monitorowania bieżącej pracy infrastruktury i usług sieciowych,
 • nadzór i zapewnienie efektywnej obsługi zgłoszeń Incydentów/Problemów: reagowanie, analizowanie, identyfikacja, usuwanie/przekazywanie,
 • konfiguracja, rozwój i strojenie urządzeń sieciowych zgodnie z wymaganym poziomem świadczenia usług przez systemy IT,
 • przygotowanie i aktualizacja dokumentacji technicznej i operacyjnej,
 • definiowanie standardów technicznych oraz procedur/procesów usługowych i administracyjnych,
 • nadzór nad procesami systemowymi odpowiedzialnymi za realizacją zadań obsługi transmisji danych,
 • współpraca z użytkownikiem końcowym oraz grupami wsparcia w ramach realizacji zadań II Linii Wsparcia,
 • pełnienie dyżurów telefonicznych zgodnie ze specyfikacją techniczną/operacyjną środowiska eksploatacyjnego Centralnej Aplikacji, wymogami Polityki Bezpieczeństwa oraz wymaganiami SLA dla Centralnej Aplikacji

2. opracowywanie wytycznych i przygotowywanie planów zachowania ciągłości działań i procedur awaryjnych w zakresie technologicznym i operacyjnym – budowa architektury wysokiej dostępności,
3. tworzenie koncepcji i przygotowywanie opracowań modernizacji architektury sieciowej,
4. współpraca z Administratorami/Specjalistami w ramach przypisanego obszaru utrzymaniowego w celu efektywnej i bezpiecznej realizacji usług utrzymaniowych,
5. współpraca z Zespołami Biznesowymi (użytkownicy/klienci – także zewnętrzni) w celu efektywnej i bezpiecznej realizacji usług utrzymaniowych,
6. uczestnictwo i prowadzenie projektów związanych z planowaniem, budową oraz rozbudową sieci w obszarach LAN, WAN, WiFi, bezpieczeństwo, VoIP,
7. podejmowanie inicjatyw (ustawiczny rozwój i doskonalenie) modernizacyjnych i rozwojowych w zakresie operacyjnym i technologicznym podległych obszarów utrzymaniowych,
8. przygotowywanie cyklicznych lub na żądanie raportów realizacji usług oraz innych zadań delegowanych do podległych obszarów utrzymaniowych.

WYMAGANIA:

 • wykształcenie wyższe na kierunku: elektronika, telekomunikacja, informatyka lub pokrewne,
 • co najmniej 3 letni staż pracy na stanowisku administratora sieci, udokumentowany świadectwami pracy,
 • znajomość j. angielskiego pozwalająca na czytanie dokumentacji technicznej,
 • znajomość technologii i urządzeń wiodących producentów sprzętu sieciowego, w tym w szczególności Cisco (switche Catalyst i Nexus, routery, Firewalle, CallManager),
 • znajomość dynamicznych protokołów routingu: ISIS, BGP,EIGRP,OSPF,
 • praktyczna umiejętność konfigurowania i zarządzania urządzeniami CISCO: ASA, Router, Switch, IPS, CallManager,
 • znajomość technologii bezpieczeństwa sieci i ich praktycznego wykorzystania,
 • dobre umiejętności komunikacyjne i organizatorskie,
 • odpowiedzialności za powierzone zadania oraz duża samodzielności, kreatywność i inicjatywy w działaniu,
 • umiejętności analitycznego myślenia i pracy w zespole,
 • potwierdzone uczestnictwo w projektach budowy i modernizacji sieci telekomunikacyjnych, doświadczenie w przygotowaniu i prowadzeniu projektów z zakresu budowy i modernizacji sieci telekomunikacyjnych mile widziana.

OFERUJEMY:

• ambitne wyzwania,
• możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych.
• pracę na odpowiedzialnym stanowisku,
• stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
• atrakcyjne benefity: ulga na bilety PKP, opieka medyczna, Karta MultiSport i wiele innych,
• atrakcyjna lokalizacja – West Station I.

CV ze zdjęciem i listem motywacyjnym należy kierować na adres: rekrutacja@pkpik.pl w tytule proszę zamieścić nazwę stanowiska.
Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 923 ze zm.” Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami.