Lokalizacja
 • Warszawa, Sosnowiec
Opis zadań
 • Administracja i zarządzanie środowiskami wirtualnymi. Wirtualizacja oparta o system VMware.
 • Zarządzanie klastrami serwerów. Optymalizacja zasobów Zarządzanie dostępnością i wydajnością serwerów.
 • Tworzenie środowisk hybrydowych w oparciu o rozwiązania Cloud IT i integrację ich ze środowiskami wirtualnymi. Zapewnienie zasobów do projektów.
 • Instalacja fizyczna serwerów i macierzy dyskowych, konfiguracja środowisk w Centrum Przetwarzania Danych
 • Administracja, utrzymanie i konserwacja macierzy, serwerów fizycznych i innych urządzeń w serwerowniach.
 • Instalacja i konfiguracja systemów operacyjnych na serwerach wirtualnych (Linux, Windows).
 • Bieżąca obsługa zgłoszeń (wniosków o usługę, incydentów, zadań w ramach procesu zarządzania zmianą) w systemie SD.
 • Wykonywanie innych zadań zleconych przez zwierzchnika służbowego, zgodnie z posiadanymi umiejętnościami.
Wymagania
 • Wykształcenie wyższe techniczne, informatyczne.
 • Zaawansowana znajomość produktów VMware – vSphere, vCenter, vCloud.
 • Doświadczenie w diagnozowaniu i rozwiązywaniu problemów w środowisku VMware.
 • Doświadczenie w utrzymywaniu środowisk typu Cloud IT.
 • Dobra znajomość zagadnień sieciowych ze szczególnym uwzględnieniem sieci SAN.
 • Znajomość rozwiązań z zakresu pamięci masowych takich producentów jak EMC, Huawei, HP, DELL.
 • Język angielski na poziomie minimum komunikatywnym.
 • Dodatkowym atutem będą certyfikaty z zakresu wirtualizacji lub rozwiązań Cloud IT.
Oferujemy
 • Pracę w zespole o wysokich kompetencjach zawodowych.
 • Możliwość zdobycia cennego doświadczenia zawodowego.
 • Zatrudnienie w formie umowy o pracę.
 • Ambitne wyzwania.
 • Atrakcyjna lokalizacja.
 • Możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych.
 • Prywatna opieka medyczna.
 • Karta MultiSport.
 • 99% zniżki na bilety kolejowe.
 • Ruchomy czas pracy.
 • Bogaty ZFŚS.
 • Bonusowe 3 dni wolne od pracy.
 • Gwarantujemy dobrą atmosferę.

 

Zgłoszenie należy kierować na adres: rekrutacja@pkpik.pl

W tytule proszę zamieścić nazwę stanowiska.

Klikając w przycisk „Aplikuj”, „Aplikuj teraz” lub w inny sposób wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne do PKP Informatyka spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie, zgłaszacie Państwo swój udział w procesie rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu, tym samym wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym oraz dołączonych dokumentów rekrutacyjnych.

Dbamy o prowadzenie procesu rekrutacji zgodnie z przepisami prawa, dlatego w zgłoszeniu rekrutacyjnym prosimy o przekazywanie wyłącznie danych wymienionych w art. 221 § 1 Kodeksu pracy.

Jeśli chcieliby Państwo podać nam dodatkowe informacje na swój temat, prosimy o zamieszczenie w zgłoszeniu rekrutacyjnym dodatkowej wyraźnej zgody, o następującym brzmieniu: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji przez PKP Informatyka spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie”.

Zgoda może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Realizując obowiązki wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych), dalej: „RODO”, informujemy, że:

Administrator danych
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PKP Informatyka spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie, Aleje Jerozolimskie 142 A, 02-305 Warszawa (dalej również: „Administrator”).

Inspektor Ochrony Danych
W sprawach związanych z ochroną Pani/Pana danych osobowych lub realizacji przysługujących Pani/Panu praw w związku z przetwarzaniem tych danych przez PKP Informatyka spółka z o.o. można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych: iod@it-pkp.pl, tel. 22 392-45-18 lub pisemnie na adres siedziby Administratora.

Cel przetwarzania danych i podstawy prawne
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, na podstawie:

 • art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – w przypadku, gdy przekazaliście Państwo swoje dane osobowe w zakresie wykraczającym poza wykaz zawarty w art. 221 § 1 Kodeksu pracy.
 • art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, wynikającego z art. 221 § 1 Kodeksu pracy,

a także w celach dowodowych dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) oraz w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co również stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

Pełną informację na temat przetwarzania Twoich danych osobowych znajdziesz tutaj.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami.